Grupa EXCO jest szóstą pod względem wielkości grupą, która realizuje obecnie obroty roczne na poziomie 167 mln EUR i pracuje dla ponad 70 000 klientów na całym świecie.

Exco jest multidyscyplinarną siecią działającą w zakresie Ekspertyzy Księgowej i Audytu, liczącą 23 niezależne struktury regionalne, gromadzące łącznie ponad 2 tys. współpracowników, spośród których 182 wspólników wykonuje swoje obowiązki w 123 biurach Exco.

W miarę upływu lat Exco zbudowało własną reputację, świadcząc szczególne usługi doradcze na rzecz swoich klientów, poprzez odpowiednie podejście i zrozumienie zasad przedsiębiorczości.

Nasze motto odzwierciedla nasz wspólny stan umysłu: „Nauczcie się lubić  przedsiębiorczość”.

Nasi klienci są mocno zaangażowani w podejmowanie działań gwarantujących powodzenie w realizacji wytyczonych celów. Wszystkie wysiłki klientów, przynoszące rozwój gospodarczy i społeczny, muszą im pozwolić na zabezpieczenie i zwiększenie ich majątku, ale również na spokojne rozważenie ich przyszłości oraz ich bliskich.

Od momentu powstania Exco naszymi zespołami kieruje ten sam stan umysłu, oparty na przedsiębiorczości, wymaganiach i wynikach. Dzięki naszym umiejętnościom i wartościom, potrafiliśmy stworzyć sprzyjające środowisko, które pozwala nam na doradzanie klientom w kwestiach związanych z prowadzoną działalnością zawodową, dzieląc ich entuzjazm i pomagając im w realizacji stawianych wyzwań.

Nasze logo, będące nałożeniem na siebie liter z nazwy „Exco”, ilustruje silne relacje pomiędzy członkami sieci i odzwierciedla nasze zaangażowanie w długoterminowe trwanie u boku naszych klientów.

KRESTON INTERNATIONAL

Nasze umiejętności w towarzyszeniu klientom za granicą kształtują się dzięki silnej polityce międzynarodowej.

Dokładność i bliskość, którą codziennie utrzymujemy pracując dla klientów, muszą zachować stałość i identyczną jakość, gdziekolwiek byłyby one realizowane. W tym kontekście warto wspomnieć, że Exco jest członkiem sieci Kreston International. Jej biura, zlokalizowane na całym świecie, stanowią odzwierciedlenie naszych. Utrzymujemy stałe relacje ze wszystkimi członkami tej struktury.

Doświadczenie wynikające z naszych wzajemnych wymian informacji pokazuje, że profesjonalizm Kreston International dokonuje się na podstawie tych samych wartości, jak te praktykowane przez Exco.

Exco pełni aktywną rolę w strategii zawodowej Kreston International poprzez silną obecność, w szczególności na poziomie kadry zarządzającej. Siła danej sieci wynosi tyle, ile w nią wkładamy wysiłku, a my wnosimy do Kreston International wymagania i oczekiwania naszych klientów.