• Zawsze blisko klientów

Wachlarz umiejętności i ekspertyz wykonywanych przez Exco rozciąga się na obszarze całej Francji, dzięki obecności 23 regionalnych biur na terenie Francji i jej  departamentach zamorskich.

Mając na uwadze towarzyszenie klientom tam, gdzie się rozwijają, Exco zapewnia ciągłość usług poprzez obecność na arenie międzynarodowej, co jest możliwe dzięki 13 bezpośrednim lokalizacjom, m.in. w Polsce, Portugalii, Maroku i w Afryce Zachodniej. Aby zaznaczyć swoją obecność w innych rejonach globu, Exco jest wspierane przez swoją sieć, Kreston International, obecną w 108 krajach.

  • Nasza karta jakości

Jesteśmy biegłymi księgowymi, dlatego też oferujemy naszym klientom coś więcej, niż  umiejętności techniczne sensu stricte. Dbamy o bezpieczeństwo i przejrzystość naszych ekspertyz, czego podstawową gwarancję stanowi w sposób szczególny postawa poszanowania obowiązków służbowych.

Dbamy o stosowanie się do przepisów kodeksu etycznego zawodu.

  • Metodyka

Nasze zespoły skupiają się na metodyce rachunkowości i technice księgowej, respektując jednocześnie ustawy i przepisy odnoszące się do wykonywanego zawodu, w szczególności te wynikające ze wspomnianego kodeksu, jak również zasady zawodu określone przez Wyższą Radę Biegłych Księgowych.

  • Niezależność

Każdy z członków sieci pragnie uniknąć sytuacji, która mogłaby doprowadzić do utraty niezależności.

Muszą oni być pozbawieni jakiegokolwiek zewnętrznego związku o charakterze osobistym, zawodowym lub finansowym, który mógłby zostać zinterpretowany jako stojący na przeszkodzie ich integralności lub obiektywności.

  • Świadomość

Wszystkie nasze zespoły wykonują swoją pracę przy użyciu w pełni własnych kompetencji, zawodowej świadomości i swobody myślenia.

W żadnym wypadku nie dopuszczają do działań sprzecznych z uczciwością, honorem i godnością.

W celu zapoznania się z kodeksem etycznym naszego zawodu, należy wejść na stronę internetową: www.exco.fr w rubrykę: Nasza sieć / Karta jakości.