Spółka EXCO A2A Polska jest otwarta na zatrudnianie osób będących na starcie swojej kariery zawodowej. Chętnie odkrywamy potencjał młodych ludzi, aktywnie wspierając ich w kształtowaniu drogi rozwoju zawodowego.

EXCO A2A Polska daje szansę  na zdobycie cennego doświadczenia i przełożenie teorii w praktykę osobom w trakcie studiów i absolwentom szkół wyższych.

Jesteśmy otwarci na młode i ambitne osoby, które nie mają wystarczającego doświadczenia, ale mają przekonanie, że właśnie w naszej firmie chcą je zdobywać i pogłębiać.