Dla EXCO A2A Polska bardzo istotna jest przyjazna oraz otwarta kultura organizacyjna. Jako pracodawca chcemy tworzyć inspirujące i zdrowe środowisko pracy.

Wszyscy pracownicy EXCO A2A Polska  spotykają się  na corocznym, kilkudniowym wydarzeniu, podsumowującym cały rok działalności firmy na polskim rynku i przedstawiającym plany na kolejne lata. Spotkanie to jest również świetną okazją do integracji i bliższego poznania się pracowników ze wszystkich oddziałów w Polsce. Ponadto pracownicy razem świętują wigilię i spotykają się przy innych okazjach.