EXCO A2A Polska zwraca szczególna uwagę na to, aby w trakcie pracy oferować swoim pracownikom odpowiednie wyzwania oraz odpowiedzialne zadania, które pozwolą im się regularnie rozwijać. Planując zadania i rozdzielając odpowiedzialności kierujemy się nie tylko gwarancją obsługi klienta na najwyższym poziomie, ale także stworzeniem swoim pracownikom odpowiednich warunków do pracy, samorealizacji, kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji oraz poszerzania wiedzy.

Szkolenia w EXCO A2A Polska przygotowywane są na podstawie aktualnych potrzeb pracowników, tak aby dać im wsparcie w rozwoju wybranych kompetencji niezbędnych do wykonywania codziennych zadań.