Outsourcing kadry i płace oraz HR

Zarządzanie firmą stanowi wielkie wyzwanie logistyczne.  Należy zadbać o wiele spraw jednocześnie, nic więc dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z pomocy firm zewnętrznych, oferujących outsourcing w zakresie kadr i płac. To rozwiązanie gwarantuje przede wszystkim poufność danych osobowych, pełną zgodność z wymogami prawa pracy oraz możliwość skoncentrowania się na kluczowych kompetencjach firmy. Outsourcing kadry i płac zapewnia także kontrolowany dostęp do danych pracowników. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną obsługę płacową i wsparcie,. Staramy się zapewnić naszym klientom sprawność procesów w każdej fazie rozliczenia. Nasza obsługa płacowa obejmuje między innymi:

outsourcing kadry i płace

Outsourcing kadr

 

Obsługa kadrowa polega na wielu rutynowych, a zarazem pracochłonnych czynnościach. Częste zmiany przepisów oraz regulacji prawa pracy wymagają nieustannego śledzenia informacji branżowych. Chcąc należycie usprawnić działanie outsourcingu kadr i płac, niezbędna okazuje się fachowa wiedza, doświadczenie i czas. Wiemy, że administracja kadrowa jest istotnym, ale nie najważniejszym aspektem biznesu dla przedsiębiorców. Decydując się na współpracę z naszą firmą, Klienci mogą poświęcić więcej uwagi swoim działaniom na rzecz rozwoju firmy, a wszystkie kwestie związane z kadrami i płacami powierzyć nam. W ramach oferty proponujemy m.in.:

Kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej

Poufność dotycząca kwestii wynagrodzeń dla kadry zarządzającej jest istotnym czynnikiem bezpiecznego systemu naliczania płac w każdej firmie.

Kontrakt menedżerski stanowi o wiele bardziej prestiżowy typ umowy i ma zastosowanie w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach wyższego szczebla. Często utożsamia się go z umową o pracę, jednak w rzeczywistości te dwa dokumenty bardzo się od siebie różnią. Kontrakt menedżerski określa się czasem umową o zarządzanie. Właściciel firmy podpisuje go z menedżerem, który w zamian za wynagrodzenie zobowiązuje się do kierowania firmą i podejmowania w niej kluczowych decyzji. Wykwalifikowani pracownicy naszej firmy, zajmujący się outsourcingiem kadr i płac zadbają o rzetelne przygotowanie i rozliczanie tego rodzaju umów.

Sporządzanie i audyt regulaminów pracy

Regulamin pracy jest jednym z kluczowych wewnętrznych dokumentów w firmie. Tym samym należy zadbać o jego poprawne sporządzenie. Wymóg jego tworzenia dotyczy firm zatrudniających minimum 20 pracowników. Jego celem jest prawne unormowanie porządku wewnętrznego w danej firmie oraz odpowiadające jego potrzebom ustalenie obowiązków pracowników. Z treścią regulaminów powinni być zapoznani wszyscy pracownicy, jednak sposób i forma informowania pracowników jest wewnętrzną sprawą każdej  firmy.

Proponujemy naszym klientom usługę sporządzania oraz audytu istniejących już regulaminów pracy. Przed wejściem w życie, regulaminy muszą być podpisane przez dyrektora oraz uzyskać akceptację przez upoważniony organ.

Zastępstwo pracowników kadrowo-płacowych

Zastępstwo pracowników kadrowo-płacowych ma zwykle zastosowanie w przypadku długotrwałych nieobecności. Celem tej usługi jest pomoc firmom w sytuacjach awaryjnych, gdy np. pracownik działu kadr i płac lub biuro rachunkowe, z różnych przyczyn, nie są w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków. Nasi specjaliści mogą wówczas dokonać  szczegółowej analizy bieżących spraw oraz zweryfikować wszelkie nieprawidłowości. Zajmiemy się kompleksową obsługą kadrowo-płacową do momentu powrotu osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie. Tego rodzaju usługa pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją, wdrożeniem oraz szkoleniem  nowego pracownika.

Selekcja i rekrutacja kompetentnych pracowników– usługi realizowane przez Spółkę córkę Optim Human (www.optimhuman.com)

Pomagamy przedsiębiorcom również w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na stanowiska niskiego, średniego i wyższego szczebla. Naszymi Klientami są głównie firmy z kapitałem zagranicznym, działające w różnych dziedzinach gospodarki. Nasi Konsultanci Optim Human do każdego procesu podchodzą indywidualnie, tak, jakby poszukiwali pracowników do swoich własnych struktur. W zakresie naszych usług znajdą Państwo klasyczną usługę rekrutacyjną lub pomoc w charakterze osoby Interim Recruiter. W standardzie klasycznej usługi rekrutacyjnej proponujemy wsparcie w stworzeniu profilu poszukiwanych kandydatów, dobór odpowiedniego nazewnictwa do stanowisk, jak również przedstawienie klientowi puli kandydatów razem z dodatkowymi informacjami – wymaganiami na dane stanowisko. Nasze główne metody poszukiwań to:
– selekcja aplikacji stanowiących odpowiedź na ogłoszenie
– Headhunting – aktywne docieranie do kandydatów z firm konkurencyjnych i branż pokrewnych
Taka forma współpracy pozwala reagować na ewentualne zmiany profilu, aby finalnie zatrudnić jak najlepiej dopasowanych przyszłych pracowników.
Usługa Interim Recruiter koncentruje się na wsparciu w procesie rekrutacji i selekcji pracowników. Taka propozycja świetnie się sprawdzi gdy np.:
-nagle okazuje się, że trzeba zrekrutować cały oddział w firmie;
-kluczowy pracownik odszedł na dłuższą nieobecność lub po prostu dojrzał do zmiany i rozpoczęcia nowych wyzwań zawodowych.
Dużym atutem takiego czasowego rozwiązania jest „wejście” rekrutera na wyłączność do organizacji oraz zrozumienie jej potrzeb i kultury. Jeśli jednak rekruter stwierdzi, że Twoje oczekiwania są zbyt wygórowane lub wręcz przeciwnie – zbyt niskie – możesz liczyć na rzeczową dyskusję i argumentację.
Dedykowany dla Twojej firmy rekruter dba nie tylko o to, aby znaleźć odpowiednich kandydatów, ale także o Employer Branding całej organizacji, a dzięki temu, że jest osobą z zewnątrz i ma doskonale opanowane techniki rekrutacyjne, podejście do zadań jest w pełni obiektywne, z nowymi pomysłami i rozwiązaniami. Co jest równie istotne z punktu widzenia biznesu – rozliczenie za usługę Interim Recruiter jest najczęściej godzinowe, uwzględniając oczywiście postęp w wyznaczonych przez klienta celach.

Standardowa usługa Interim Recruiter:

Korekty deklaracji ZUS

Nasze biuro zajmuje się przygotowaniem różnego rodzaju deklaracji przekazywanych do ZUS. Sporządzamy dokumenty dotyczące m.in. przywrócenia terminu opłacania składek czy korekty dokumentów przekazanych, takich jak:

Transgraniczne delegowanie pracowników

Usługa skierowana jest do cudzoziemców uzyskujących dochody na terenie Polski oraz do podmiotów działających na terenie Polski i dokonujących wypłaty świadczeń na rzecz cudzoziemców.

Zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie prawidłowego wypełniania ustawowych obowiązków w ciągu roku podatkowego oraz po jego zakończeniu.

Zakres usługi obejmuje:
 1. W ciągu roku podatkowego:
  1. Ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, w tym:
  2. Kompleksowe doradztwo w zakresie wynagrodzeń, podatków i ZUS na terenie Polski;
  3. Wsparcie w ustaleniu miejsca rezydencji podatkowej cudzoziemca oraz uzyskaniu certyfikatów rezydencji podatkowej;
  4. Analiza umowy o pracę w celu ustalenia wysokości przychodów należnych w Polsce osobie oddelegowanej;
  5. Wsparcie dotyczące zgłoszenia identyfikacyjnego w celu nadania NIP oraz/lub zgłoszenia aktualizacyjnego NIP dla osoby oddelegowanej i/lub małżonka;
  6. Kalkulacja wysokości zaliczki podatkowej za dany miesiąc;
  7. Realizowanie przelewów wynagrodzeń i podatku;
  8. Przygotowanie informacji do działu księgowego o wysokości wynagrodzenia ogółem.
 1. Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, w tym:
  1. Analiza stanu faktycznego pod kątem stwierdzenia istnienia lub braku obowiązku ubezpieczeniowego;
  2. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian danych pracowników, zleceniobiorców i płatnika w ZUS;
  3. Kalkulacja wysokości miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne, wypełnienie i przekazanie deklaracji za dany miesiąc;
  4. Realizowanie przelewów ZUS.
 1. Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych, w tym:
  1. od dochodów ze stosunku pracy lub przychodów z osobiście wykonywanej działalności uzyskanych w Polsce i za granicą z uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych;
  2. od dochodów kapitałowych;
  3. od dochodów związanych z obrotem nieruchomości;
  4. w zakresie wspólnych rozliczeń podatkowych (z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dziecko).

Więcej informacji na temat oferowanego wsparcia  można uzyskać kontaktując się z nami.

outsourcing kadr i płac | kadry i płace outsourcing | outsourcing kadry i płace