Outsourcing księgowości

Prowadzenie spraw księgowych spółki czy jednoosobowej działalności gospodarczej dla osób, nieposiadających wcześniejszego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy, może okazać się kłopotliwe i czasochłonne. Warto więc powierzyć to zadanie profesjonalistom z branży outsourcingu księgowości, którzy zadbają o rzetelne sporządzenie rozliczeń. Proponujemy naszym Klientom kompleksową obsługę księgową, realizowaną zgodnie z aktualną ustawą o rachunkowości. Współpracując z nami, Klienci zyskują pewność, że sprawy finansowe i księgowość będą prowadzone skrupulatnie przez osoby mające bogatą wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów oraz wieloletnie doświadczenie. Staramy się, aby realizowana przez nas usługa outsourcingu księgowości była świadczona na najwyższym poziomie oraz w oparciu o wymagające standardy, które gwarantują odpowiednią jakość.

kobieta

Nasze narzędzia pracy:

 

W ramach powierzonego nam prowadzenia ksiąg rachunkowych proponujemy opracowanie zakładowego planu kont, odpowiadającego potrzebom przedsiębiorstwa. Dobre rozwiązanie stanowi także wprowadzenie i monitoring księgowości analitycznej dotyczącej działalności operacyjnej.

Nasza oferta outsourcingu księgowości obejmuje m.in.

Zastępstwo personelu finansowo-księgowego (pogotowie księgowe)

Pogotowie księgowe ma zwykle zastosowanie w przypadku zastępstwa personelu księgowego podczas długotrwałych nieobecności. Celem tej usługi jest pomoc firmom w sytuacjach awaryjnych, gdy np. główny księgowy lub biuro rachunkowe, z różnych przyczyn, nie są w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków.

Nasi specjaliści mogą wówczas dokonać analizy stanu ksiąg rachunkowych Klienta, ewidencji podatkowych oraz zweryfikować wszelkie nieprawidłowości. Zajmiemy się księgowością do momentu powrotu osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie. Outsourcing rachunkowości pozwoli na ograniczenie kosztów związanych              z rekrutacją, wdrożeniem oraz szkoleniem nowego pracownika.

Wystawianie faktur sprzedaży

Na życzenie naszych klientów wystawiamy faktury sprzedaży na podstawie otrzymanych danych, niezbędnych do sporządzenia tych dokumentów.

Nadzór księgowy (ekspertyzy księgowe)

Realizując nadzór księgowy przejmujemy czynności głównego księgowego, co pozwala zoptymalizować koszty obsługi księgowej prowadzonej w firmie klienta. Proponujemy merytoryczne wsparcie dla Państwa zespołu, kontrolę terminów i realizowanych prac.

W przypadku przejęcia nadzoru nad personelem księgowym, zajmujemy się m.in:

Rachunkowość w siedzibie klienta (lub w ich programie)

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy im usługę prowadzenia księgowości w ich siedzibie. Spośród najważniejszych korzyści można wymienić:

Wprowadzanie płatności do systemu bankowego klienta

Decydując się na powierzenie outsourcingu rachunkowości naszej firmie, nasi Klienci mogą korzystać również z usługi wprowadzania bieżących płatności do systemu bankowego.

Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu księgowości?

W ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na zlecenie części zadań firmie zewnętrznej. Wielu z nas jednak nie zdaje sobie dalej sprawy, co kryje się pod pojęciem outsourcing księgowości. Mówiąc w skrócie, oznacza to powierzenie części obowiązków specjalistom, posiadającym szeroką wiedzę w danym zakresie. Takie działanie zapewnia, że usługa będzie należycie wykonana i zgodna z obecnie obowiązującymi normami prawnymi. Ponadto, charakteryzuje je ogromna wygoda. Przedsiębiorcy nie muszą tracić czasu na żmudne obowiązki, dzięki czemu mogą skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu.

Outsourcing rachunkowości znacznie odciąża również pracowników, umożliwiając pełne skupienie na bieżących obowiązkach, wpływając na lepszą wydajność. Często błędnie uważa się, że zatrudnienie firmy zewnętrznej, zajmującej się outsourcingiem rachunkowości, wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Otóż jest wręcz przeciwnie — rozwiązanie to pozwala na znaczne oszczędności, gdyż nie wymaga ponoszenia kosztów, związanych ze szkoleniem pracowników oraz zakupem sprzętu. Ponadto, projekt wykonany przez specjalistów, przebiega zdecydowanie sprawniej. Przedsiębiorcom zależy przede wszystkim na osiągnięciu pełnej satysfakcji Klienta,                       a korzystanie z usług profesjonalistów w danej dziedzinie zapewnia, że podczas procesu nie wystąpią żadne błędy, które mogłyby wpłynąć na utratę renomy firmy. Decydując się na współpracę z nami, Klienci zyskują gwarancję, że profesjonalna kadra zadba o wykonanie usługi na najwyższym poziomie.