Outsourcing księgowości

Outsourcing rachunkowości

Prowadzenie spraw księgowych spółki czy jednoosobowej działalności gospodarczej to zadanie, które należy powierzyć profesjonalistom z branży.  Proponujemy naszym klientom kompleksową obsługę księgową, realizowaną zgodnie z ustawą o rachunkowości. Współpracując z nami można mieć pewność, że Państwa sprawy finansowe i księgowość będą prowadzone rzetelnie i skrupulatnie, przez osoby mające bogatą wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów, popartą wieloletnim doświadczeniem. Staramy się, aby realizowane przez nas usługi outsourcingu były świadczone na najwyższym poziomie oraz w oparciu o wymagające standardy, które gwarantują odpowiednią ich jakość.

W ramach powierzonego nam prowadzenia ksiąg rachunkowych, proponujemy Państwu opracowanie zakładowego planu kont odpowiadającego potrzebom przedsiębiorstwa, a także wprowadzenie i monitoring księgowości analitycznej dotyczącej działalności operacyjnej.

Shot of concentrated young business woman working with calculator while consulting some documents in the office at home.

Nasze narzędzia pracy:

Nasza oferta obejmuje m.in.

Zastępstwo personelu finansowo-księgowego (pogotowie księgowe)

Pogotowie księgowe ma zwykle zastosowanie w przypadku zastępstwa personelu księgowego podczas długotrwałych nieobecności. Celem tej usługi jest pomoc firmom w sytuacjach awaryjnych, gdy np. główny księgowy lub biuro rachunkowe, z różnych przyczyn, nie są w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków.

Nasi specjaliści mogą wówczas dokonać analizy stanu ksiąg rachunkowych klienta, ewidencji podatkowych oraz zweryfikować wszelkie nieprawidłowości. Zajmiemy się księgowością do momentu powrotu osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie. Tego rodzaju usługa pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją, wdrożeniem oraz szkoleniem nowego pracownika.

Wystawianie faktur sprzedaży

Na życzenie naszych klientów wystawiamy faktury sprzedaży na podstawie otrzymanych danych, niezbędnych do sporządzenia tych dokumentów.

Nadzór księgowy (ekspertyzy księgowe)

Realizując nadzór księgowy przejmujemy czynności głównego księgowego, co pozwala zoptymalizować koszty obsługi księgowej prowadzonej w firmie klienta. Proponujemy merytoryczne wsparcie dla Państwa zespołu, kontrolę terminów i realizowanych prac.

W przypadku przejęcia nadzoru nad personelem księgowym, zajmujemy się m.in:

Rachunkowość w siedzibie klienta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oferujemy im usługę prowadzenia księgowości w ich siedzibie. Spośród najważniejszych korzyści można wymienić:

Wprowadzanie płatności do systemu bankowego klienta

Proponujemy Państwu usługę wprowadzania bieżących płatności do systemu bankowego (m.in: faktury, podatki, wynagrodzenia, zaliczki), natomiast ich autoryzacja jest po Państwa stronie.