Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych Spółek Komandytowych- skutki rachunkowe

polski