ludzie

Od 1 czerwca 2021 r. Cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

1 czerwca 2021 r. wejdzie w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Na wniosek cudzoziemca urząd gminy będzie nadawać numery PESEL do celów podatkowych. Podatnik, który do dnia wejścia w życie przepisów posługiwał się jako identyfikatorem podatkowym numerem NIP (a faktycznie powinien posługiwać się numerem PESEL), ma 30 dni na zmianę.

Dzięki możliwości identyfikacji pracownika – cudzoziemca po numerze PESEL zostanie mu udostępnione zeznanie podatkowe w usłudze Twój e-PIT na stronie www.podatki.gov.pl. Będzie mógł je rozliczyć przez Internet z możliwością skorzystania z ulg i odliczeń oraz szybszego otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.

Ważne: Płatnik nie będzie miał już możliwości posługiwania się szeregiem tych samych cyfr np. jedynek lub dziewiątek zamiast identyfikatora podatkowego pracownika np. w deklaracjach PIT-11. Zmiany ustawowe pozwolą płatnikom na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego swoich pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL.