mężczyzna chłodzący się wiatrakiem

Obowiązki pracodawcy w upalne dni

Aktualnie w Polsce zmagamy  się z pierwszą w tym roku falą upałów. Wzrost temperatury powoduje pogorszenie się warunków pracy, spada także wydajność pracowników.  Główny Inspektorat Pracy apeluje do pracodawców o podjęcie działań, w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas upalnych dni.

 

Działania obligatoryjne:

 • zapewnienie bezpłatnie wody lub napoi chłodzących w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych, gdy temperatura otoczenia wynosi:
  • przy pracach na zewnątrz co najmniej 25°C,
  • przy pracy w pomieszczeniu zamkniętym co najmniej 28°C;
 • zabezpieczenie przed nadmierną ekspozycją na słońce, np. poprzez zastosowanie rolet /żaluzji, parasoli;
 • zapewnienie do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie dla każdego pracownika przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych;
 • odsunięcie od pracy lub przeniesienie do innej osób młodocianych, w sytuacji gdy pracownik młodociany wykonuje pracę w pomieszczeniu, gdzie temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność 65 %.

 

Działania fakultatywne:

 • wydłużenie przerw;
 • skrócenie czasu pracy;
 • wyposażenie stanowisk pracy w wiatraki/wentylatory;
 • montaż klimatyzacji w pomieszczeniach;
 • zapewnienie klimatyzowanych pomieszczeń do odpoczynku;
 • przy pracy na otwartej przestrzeni  zapewnienie odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym.

 

Skrócenie czasu pracy, bądź wprowadzenie dłuższych przerw, nie może oznaczać pomniejszenia wynagrodzenia pracownika.

Za niewiązanie się ze swoich obowiązków wobec pracowników podczas wysokich temperatur, pracodawca może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.