mężczyzna w masce

Kwarantanna a prawo do urlopu i badania kontrolne

W ostatnim czasie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wydało dwa stanowiska odnośnie możliwości korzystania z urlopu wypoczynkowego podczas kwarantanny. Odmienność stanowisk wynika z faktu, iż zostały one wydane w różnym stanie prawnym.

Według stanowiska MRPiT z dnia 24 listopada 2020 r. wydanego dla Dziennika Gazety Prawnej udzielenie urlopu wypoczynkowego w trakcie odbywania przez pracownika kwarantanny jest niedopuszczalne. Zostało ono wydane w oparciu o stan prawny,   który  nie pozwalał na wykonywanie pracy  zdalnej w okresie kwarantanny. W aktualnym stanie prawnym ma ono zastosowanie do sytuacji, gdy pracownik nie ma możliwości wykonywania pracy zdalnie, a co za tym idzie nie ma także możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego w trakcie kwarantanny.

Natomiast dnia 31 grudnia 2020 r., w odpowiedzi na zapytanie  Wydawnictwa Wiedza i Praktyka,  Ministerstwo po konsultacjach z Głównym Inspektoratem Pracy, wydało stanowisko w którym potwierdziło możliwość udzielenia urlopu wypoczynkowego pracownikowi przebywającemu na kwarantannie. Warunkiem jest, aby pracownik w tym okresie miał polecone wykonywanie pracy w trybie zdalnym i podczas ewentualnego urlopu  przestrzegał zasad kwarantanny. Stanowisko to ma zastosowanie dla przypadku udzielenia urlopu wypoczynkowego w trakcie wykonywania pracy zdalnej na kwarantannie.

Ponadto Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii  dnia 26 stycznia 2021 r. wydało stanowisko, w którym wyjaśniło, że do okresu 30 dni nieprzerwanej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, od której zależy konieczność wykonania badań kontrolnych:
  • nigdy nie wliczamy okresu kwarantanny i nie ma znaczenia, czy w jej trakcie była wykonywana praca zdalna, czy też nie;
  • wliczamy okresy izolacji w warunkach domowych, o ile nie była w ich trakcie wykonywana praca zdalna;
  • zawsze wliczamy okresy izolacji odbywanej w izolatoriach lub w szpitalach.