Kreston – pomoc firmom w rozwoju zagranicznym

Kreston składa się z ponad 200 firm księgowych w ponad 110 krajach na całym świecie. To niezależna sieć firm członkowskich, która została założona w roku 1971. Współpracują oni z organizacjami i z osobami fizycznymi, które chcą rozszerzyć swoją działalność i rozwinąć się na rynku międzynarodowym.

 

Wszystkie firmy należące do Kreston łączy podobny etos pracy. Są one skoncentrowane na handlu i wyznaczają sobie bardzo wysokie standardy. Być może Państwa działalność radzi sobie już dobrze na rynku międzynarodowym, ale szukają Państwo nowych rynków, albo chcą Państwo rozwinąć działalność swojej dobrze prosperującej organizacji na rynkach zagranicznych. Niezależnie od potrzeb, Kreston pomoże Państwu podjąć to wyzwanie. Zajmą się problemem podatków zagranicznych, sprawą cen transferowych, strukturą i inwestycjami. Zapewnią wsparcie wynagrodzeń a także wdrożeniem firmy na nowe rynki.

Firmy Kreston są w większości prowadzone przez partnerów, którzy zaczynali z Wielką Czwórką (ang. Big 4) lub w innych dużych organizacjach międzynarodowych. Obecnie posiadają oni swoje własne firmy doradcze i dokładają wszelkich starań, aby pomóc swoim klientom w osiągnięciu celu. Wszystkie zobowiązania prowadzone są przez partnerów, więc otrzymają Państwo wysokiej jakości globalne usługi w niskiej cenie.

Jako klient firmy przynależącej do sieci Kreston będą się Państwo kontaktowali z jednym przedstawicielem, niezależnie od tego, czy pracują Państwo w jednym kraju, czy w wielu lokalizacjach, lub też z lokalnymi ekspertami z różnych krajów. Z reguły partnerzy i pracownicy firm członkowskich Kreston mieszkają i pracują w swoich społecznościach oraz mają szeroką wiedzę na temat lokalnego prawa, kultury i zwyczajów.

Dzięki dostępowi do ponad 22 tysięcy oddanych profesjonalistów na całym świecie oraz z pomocą całych zespołów ekspertów, sieć Kreston pomoże Państwu odnieść sukces na arenie międzynarodowej.

Nasi klienci pochodzą z różnych sektorów, terytoriów, rynków i lokalizacji, ale mają jedną wspólną cechę – wszyscy potrzebują szybkiego, skutecznego i elastycznego doradztwa, które spełni lokalne lub międzynarodowe wymogi prawne, na poziomie krajowym lub regionalnym.

Niezależnie od tego, czy reprezentujesz duże przedsiębiorstwo, czy mniejszą firmę prywatną – nasz globalny zespół Kreston, liczący 22 000 osób, zapewnia usługi doradztwa finansowego, zgodnie z Twoimi potrzebami. Skontaktuj się z naszymi doradcami w naszych firmach, aby uzyskać wsparcie w zakresie księgowości i audytu, doradztwa podatkowego i zgodności z przepisami, rozwiązań doradczych, począwszy od finansowania kapitału i wsparcia transakcji, aż po doradztwo w zakresie niewypłacalności, ryzyka i technologii oraz możliwości outsourcingu. Jesteśmy tu, aby pomóc.

Osoby przeprowadzające audyty starają się dowiedzieć jak najwięcej na temat tego, w jaki sposób pracuje Państwa organizacja oraz w jaki sposób odzwierciedla się to w Państwa sprawozdaniach finansowych, systemach i kontrolach. Dzięki dużemu doświadczeniu zdobytemu w wielu organizacjach będą w stanie udzielić Państwu wskazówek, w jaki sposób można udoskonalić procesy, systemy i kontrole. Dzięki temu zarówno Państwo, jak i cała firma będziecie mogli pewnie stawić czoła przyszłym wyzwaniom. Kreston jest pełnoprawnym członkiem Forum Firm (ang. Forum of Firms), niezależnego stowarzyszenia międzynarodowych sieci audytorskich, uznawanego przez organy regulacyjne i globalne organizacje za wyznacznik jakości w zakresie audytu.

Firmy należące do Kreston mają fachową wiedzę dotyczącą podatków, zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych. Zajmują się różnego rodzaju sektorami. Indywidualne podejście naszych firm członkowskich zapewni Państwu spokój, niezależnie od tego, jak bardzo skomplikowane są Państwa sprawy podatkowe.

 • globalna strategia podatkowa i planowanie;
 • ceny transferowe;
 • doradztwo transakcyjne – Pomoc podatkowa w transakcjach dotyczących fuzji i przejęć i należyta staranność;
 • podatek pośredni – VAT, GST, podatki od sprzedaży, opłaty celne i podatek akcyzowy;
 • globalna mobilność pracowników.

Firmy członkowskie Kreston oferują następujące spersonalizowanie usługi planowania podatkowego:

 • globalne zeznania podatkowe;
 • fundusze rodzinne (ang. family office);
 • ochrona aktywów i zarządzanie majątkiem;
 • porady dla pracowników zagranicznych;
 • efektywne podatkowo przekazywanie środków na cele dobroczynne.

Wymagania wobec liderów znacznie wzrosły, przez co coraz częściej korzysta się z usług zewnętrznych (ang. outsourcing). Dzięki sieci Kreston będą Państwo mieli dostęp do usług specjalistów z całego świata, które mogą kosztować mniej niż na lokalnym rynku.

W zakres usług outsourcingowych świadczonych przez firmy Kreston wchodzą:

 • działanie jako zarejestrowane biuro;
 • rozliczenia roczne;
 • budżety i prognozowanie – używają specjalnych narzędzi i sprawdzonych metod rachunkowości w celu sporządzenie realistycznego planu biznesowego, aby Państwa firma weszła na wyższy poziom;
 • wypełnianie dokumentacji prawnej;
 • zarządzanie kontami oraz kluczowymi wskaźnikami wydajności;
 • rachunkowość zarządcza;
 • usługi administracyjne świadczone przez firmy na zasadzie outsourcingu, w tym zakładanie przedsiębiorstw;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i zajmowanie się płacami zlecone na zasadzie outsourcingu;
 • przygotowywanie raportów finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (ang. IRFS), ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości w USA i lokalnie;
 • emisje akcji i restrukturyzacja akcji.

Firmy Kreston pomagają wielu organizacjom i osobom prywatnym nawigować ryzyko, doskonalić wydajność i realizować cele strategiczne. 

W zakres usług doradczych wchodzą między innymi:

 • finansowanie przedsiębiorstw;
 • windykacja i niewypłacalność przedsiębiorstw;
 • doradztwo w zakresie globalnego ryzyka, między innymi księgowość sądowa, audyt wewnętrzny i kontrole;
 • planowanie strategiczne;
 • finanse korporacyjne;
 • usługi finansowe, ubezpieczenia i świadczenia pracownicze;
 • planowanie strategiczne.

Firmy Kreston posiadają bogate doświadczenie w zakresie wielu rynków, zarówno specyficznych dla danego kraju, jak i tych o zasięgu bardziej regionalnym lub międzynarodowym.

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie technologii i mediów pomoże nam znaleźć właściwe rozwiązania. Zmiany i innowacje w tym sektorze zachodzą szybko, a firmy muszą być wystarczająco elastyczne aby podejmować właściwe decyzje.

Sieć specjalistów Kreston dostarcza wiedzę, doświadczenie i praktyczne rozwiązania, aby przekształcać pomysły w działania.

Usługi specjalistyczne obejmują:

 • Doradztwo biznesowe i planowanie
 • Ochronę własności intelektualnej
 • Przestrzeganie przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych i przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • Doradztwo w zakresie cen transferowych dla firm międzynarodowych
 • Doradztwo w zakresie ulg podatkowych na badania i rozwój
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ochrona danych osobowych
 • Usługi księgowe

Transformacja w kierunku pojazdów elektrycznych, rosnąca cyfryzacja produkcji i otwarcie nowych rynków na skalę międzynarodową są jednocześnie wyzwaniem i możliwością.

Jesteśmy tu po to, aby opracować skuteczne strategie na przyszłość. Może to oznaczać modyfikację modelu biznesowego lub przyjęcie innych technologii, aby dobrze prosperować w nowym środowisku przemysłowym.

Nasze usługi obejmują:

 • Zakładanie spółek
 • Finansowanie rozwoju
 • Inwestycje kapitałowe w sprzęt
 • Wejście na nowe rynki
 • Fuzje i przejęcia
 • Decyzje inwestycyjne
 • Budżetowanie i prognozowanie
 • Podatki międzynarodowe
 • Zatrudnienie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Audyt i usługi poświadczające

Kreston od wielu lat współpracuje z organizacjami z sektora life science i opieki zdrowotnej, aby stworzyć kompleksowy zestaw usług odpowiadający ich specyficznym potrzebom. Obejmują one usługi biznesowe, finansowe i zarządzania ryzykiem dla klientów z wielu segmentów przemysłu, w tym biotechnologii, urządzeń medycznych, nauk przyrodniczych i farmacji.

Nasze zespoły specjalistów współpracują z firmami typu start-up i spin-off, a także z firmami CRO i międzynarodowymi grupami. W wielu firmach należących do sieci Kreston Global Network pracują konsultanci ds. zarządzania w sektorze opieki zdrowotnej. To, wraz z naszym dogłębnym zrozumieniem rynku, pomogło nam zbudować długotrwałe relacje z klientami.

Możemy pomóc w:

 • Pozyskiwaniu funduszy (dotacje, kapitał własny lub pożyczki)
 • Planowanie wzrostu i wyjścia z firmy
 • Prognozowanie biznesu i przepływów pieniężnych
 • Planowanie podatkowe i VAT oraz zgodność z przepisami
 • Ulgi podatkowe na badania i rozwój
 • Ulgi podatkowe związane z Patent Box
 • Audyt i usługi poświadczające
 • Programy akcji pracowniczych
 • Outsourcing usług księgowych, rachunkowych i kadrowo-płacowych
 • Audyty sprawozdań finansowych: MHRA
 • Zgodność transgraniczna
 • Finansowanie handlu: kredyty importowe, akredytywy i kredyty handlowe
 • Odpowiedzialność za produkt: niezgodność z przepisami
 • Joint venture i alianse: doradztwo w zakresie unikania i rozwiązywania sporów

Wiemy, że świat handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych ulega transformacji wraz ze zmianą zachowań i oczekiwań klientów. Tempo tych zmian jest szybkie, więc firmy detaliczne muszą równie szybko reagować nie tracąc na efektywności. Oznacza to posiadanie odpowiedniej infrastruktury – w zakresie technologii, systemów finansowych, łańcuchów dostaw, jak również właściwych produktów w odpowiedniej cenie.

Kreston zajmuje się kluczowymi obszarami, które  nie tylko pozwolą to osiągnąć ale jeszcze pomogą poradzić sobie z rosnącymi kosztami i konkurencją.

Jako doradcy specjalizujący się w zarządzanych przez właścicieli firmach o międzynarodowych wymaganiach, zespoły Kreston mogą pomóc w:

 • Tworzeniu usprawnionej dokumentacji finansowej w celu spełnienia wymogów przepisów podatkowych
 • Audyt i usługi poświadczające
 • Systemy informacji zarządczej i efektywne wykorzystanie danych operacyjnych
 • Trendy biznesowe i rozwój branży
 • Wybór systemów IT
 • Strukturyzacja i finansowanie biznesu

Maksymalizacja wartości wraz z efektywnością kosztową są kluczowymi elementami w tym sektorze. Podobnie jest z wiedzą o rynku. Kreston łączy wiedzę lokalną i międzynarodowy zasięg z wieloletnim doświadczeniem, aby znaleźć właściwe rozwiązanie dla Twojej firmy. Niezależnie od tego, czy jesteś wykonawcą, firmą budowlaną, inwestorem, deweloperem, agentem nieruchomości, czy zarządcą nieruchomości – posiadamy wiedzę, której potrzebujesz.

Nasi doradcy biznesowi mogą znaleźć rozwiązania, które zapewnią solidny grunt finansowy na przyszłość – dostosują Twój model biznesowy do usprawnienia działalności.

Możemy Ci pomóc w następujących kwestiach:

 • Podatki
 • Inwestycje
 • Finansowanie
 • Ubezpieczenie
 • Ekspansja międzynarodowa
 • Regulacje
 • Zgodność
 • Outsourcing
 • Audyt
 • Usługi księgowe

Sektor ten przechodzi zmiany na wielu frontach – od kwestii zrównoważonego rozwoju po nowe sposoby wykorzystania nieruchomości – a Kreston może pomóc przekształcić je w możliwości.

Niewiele firm ucierpiało bardziej podczas pandemii niż te z sektora rekreacji i hotelarstwa. Wiemy również, że jest to okazja, aby odbić się od dna silniejszym. Być może trzeba będzie dokonać ponownej oceny aspektów działalności – rozszerzyć działalność na rynki zagraniczne, poprawić marketing, przeanalizować koszty lub zainwestować w przyszłość. Aby to osiągnąć, Kreston może przeanalizować działalność firmy i określić, gdzie potrzebne są usprawnienia i gdzie tkwi duży potencjał.

Inne obszary, w których doradzamy to:

 • Przepływy pieniężne
 • Prognozy i budżety
 • Księgowość i podatki, z naciskiem na specjalne obszary podatkowe w branży hotelarskiej i rekreacyjnej
 • Zagraniczny VAT / Ceny transferowe / Płace
 • Strukturyzację i planowanie podatkowe międzynarodowych spółek zależnych
 • Plany rozwoju i wyjścia z inwestycji
 • Pozyskiwanie finansowania
 • Nadzorowanie przejęć przedsiębiorstw
 • Transakcje sprzedaży

Kreston ma silną tradycję i reputację w dostarczaniu wysokiej jakości porad i usług dla organizacji charytatywnych, non-profit i grup edukacyjnych.

Nasze usługi mogą pomóc w usprawnieniu operacji i kosztów, zapewnić zgodność z przepisami i przygotować organizację na przyszłe zmiany zewnętrzne.

Nasze międzynarodowe usługi obejmują:

 • Audyt i sprawozdawczość finansową, w tym specjalistyczne obszary, takie jak SORP w Wielkiej Brytanii i przepisy amerykańskie
 • Jak najlepiej prowadzić dokumentację księgową i rozwijać politykę finansową
 • Obowiązki sekretarskie i spełnianie wymogów Komisji Charytatywnej i Companies House (lub ich odpowiedników)
 • Zarządzanie i najlepsze praktyki
 • Fuzje, joint venture i struktury partnerskie
 • Efektywne podatkowo pozyskiwanie funduszy i kwestie handlowe
 • VAT dla organizacji charytatywnych
 • Podmioty zależne prowadzące działalność charytatywną i podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Szkolenia
 • Outsourcing
 • Planowanie strategiczne