karta kredytowa

Karty przedpłacone podlegają zajęciom komorniczym

Karty przedpłacone należy traktować jak świadczenia pieniężne, które podlegają zajęciom komorniczym – tak wynika ze zbieżnych stanowisk Ministerstwa Sprawiedliwości (z dnia 19 stycznia 2021 r.) i Krajowej Rady Komorniczej (z dnia 1 marca 2021 r.) wydanych dla Dziennika Gazety Prawnej. Obie instytucje zaznaczają, że w celu prawidłowej realizacji potrąceń, w pierwszej kolejności konieczne jest ustalanie charakteru karty przedpłaconej.

W zależności od źródła finansowania obowiązują bowiem inne zasady potrąceń:

  • karty przedpłacone finansowane ze środków obrotowych pracodawcy podlegają ochronie jak wynagrodzenie za pracę;
  • karty przedpłacone finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wskazane przez komornika w zajęciu podlegają egzekucji w pełnej wysokości.

Czym jest karta przedpłacona i gdzie ją kupić?