Kariera

 

EXCO A2A Polska oferuje swoim pracownikom nowoczesne środowisko pracy z możliwością dynamicznego rozwoju swoich kompetencji. Staramy się być blisko naszych pracowników i odpowiadać na ich potrzeby. Cenimy sobie otwartą komunikację, dbałość o standardy współpracy oraz wsparcie ze strony kadry menadżerskiej w realizacji codziennych obowiązków. Wierzymy, że o sukcesie firmy decydują przede wszystkim jej pracownicy.

Do naszego zespołu zapraszamy osoby, które poszukują nowych wyzwań, a także działają z pasją, która powoduje, że do swoich zadań podchodzą z dużym zaangażowaniem. Mocną stroną EXCO A2A Polska jest niewątpliwie atmosfera i świetna praca zespołowa.

EXCO A2A Polska to nie tylko dynamicznie rozwijająca się firma, ale również atrakcyjne miejsce pracy.

kobieta przed komputerem
ludzie
Odtwórz wideo

Możliwości rozwoju

EXCO A2A Polska zwraca szczególna uwagę na to, aby w trakcie pracy oferować swoim pracownikom odpowiednie wyzwania oraz odpowiedzialne zadania, które pozwolą im się regularnie rozwijać.

Planując zadania i rozdzielając odpowiedzialności kierujemy się nie tylko gwarancją obsługi klienta na najwyższym poziomie, ale także stworzeniem swoim pracownikom odpowiednich warunków do pracy, samorealizacji, kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji oraz poszerzania wiedzy.

Szkolenia w EXCO A2A Polska przygotowywane są na podstawie aktualnych potrzeb pracowników, tak aby dać im wsparcie w rozwoju wybranych kompetencji niezbędnych do wykonywania codziennych zadań.

Korzyści finansowe i inne benefity

Spółka EXCO A2A Polska oferuje swoim pracownikom szeroki zakres dodatkowych świadczeń: prywatną opiekę medyczną dla pracowników oraz członków ich rodzin, program MultiSport, prywatne ubezpieczenie na życie.

Staramy się przez to, jak najpełniej odpowiadać na potrzeby naszych pracowników.

Przyjazna atmosfera

Dla EXCO A2A Polska bardzo istotna jest przyjazna oraz otwarta kultura organizacyjna. Jako pracodawca chcemy tworzyć inspirujące i zdrowe środowisko pracy.

Wszyscy pracownicy EXCO A2A Polska  spotykają się  na corocznym, kilkudniowym wydarzeniu, podsumowującym cały rok działalności firmy na polskim rynku i przedstawiającym plany na kolejne lata. Spotkanie to jest również świetną okazją do integracji i bliższego poznania się pracowników ze wszystkich oddziałów w Polsce. Ponadto pracownicy razem świętują wigilię i spotykają się przy innych okazjach.

Studenci i absolwenci

Spółka EXCO A2A Polska jest otwarta na zatrudnianie osób będących na starcie swojej kariery zawodowej. Chętnie odkrywamy potencjał młodych ludzi, aktywnie wspierając ich w kształtowaniu drogi rozwoju zawodowego. EXCO A2A Polska daje szansę  na zdobycie cennego doświadczenia i przełożenie teorii w praktykę osobom w trakcie studiów i absolwentom szkół wyższych.

Jesteśmy otwarci na młode i ambitne osoby, które nie mają wystarczającego doświadczenia, ale mają przekonanie, że właśnie w naszej firmie chcą je zdobywać i pogłębiać.