ekologia

Jaką politykę CSR wdrożyć w erze Covid-19?

Troska o interesy społeczne, kwestia ochrony środowiska i uwarunkowania społeczne nabierają w przedsiębiorstwach coraz bardziej strategicznego znaczenia. Nikt nie chce pracować w firmie bez wartości lub w takiej, która ma zły wpływ na społeczeństwo. Wstępne ustalenia pokazują, że tylko 4 na 10 pracowników interesuje się tematem CSR. Jeśli chodzi o millenialsów oraz kwestię zaangażowania pracownic i pracowników w działania podejmowane przez firmę, konieczne jest wdrożenie jasnej i przejrzystej  polityki CSR, tak aby każdy z pracowników, wiedział co stanowi podstawowe filary firmy.

 

ODSETEK PRACODAWCÓW ADRESUJCYH NASTĘPUJĄCE KWESTIE SPOŁECZNE:

Millenialsi uważają, że ich pracodawcy w największym stopniu wspierają edukację, zatrudnienie i inicjatywy na rzecz opieki zdrowotnej.

 

CSR 2

 

CSR: trzy nowe wyzwania po pandemii

 • Pozytywna korelacja pomiędzy działaniami CSR, a wizerunkiem pracodawcy jest coraz bardziej wyraźna.
 • Nadanie pracy głębszego sensu: duże oczekiwanie ze strony pracownic i pracowników
  Covid spowodował zamknięcie sklepów, braki personelu medycznego, a przede wszystkim obudził poczucie braku przynależności do istotnego zawodu, prowadząc do niemalże egzystencjalnych pytań wśród niektórych pracownic i pracowników.
 • Postępujące zniechęcenie sprawia, że należy przemyśleć misję swojej firmy
  Niektóre pracownice i niektórzy pracownicy są zdemotywowani i kwestionują swoją obecność w firmie. Ryzyko opuszczenia przez nich miejsca pracy powinno skłonić firmy do zaoferowania swoim zespołom czegoś więcej. Dyrektorki i dyrektorzy HR powinni być zaangażowani w proces redefinicji misji firmy i tworzenia „ram wartości oraz polityki CSR” adekwatnych do rzeczywistości w jakiej aktualnie funkcjonują pracownicy.

CSR

W jaki sposób podejść do swojej polityki CSR w tych niepewnych czasach?

 

Na początku pandemii menadżerowie musieli wziąć na siebie odpowiedzialność i przejąć stery firmy. Ta nowa normalność powinna pozwolić nam zacząć myśleć o funkcjonowaniu społeczeństwa i wpływie ludzi na planetę. To właśnie poprzez kwestionowanie swoich wartości i wpływu (ekologicznego, społecznego) dyrektorzy firm mogą nadać nowy kierunek, zwiększając perspektywy, których pracownicy potrzebują, aby zaangażować się w różne działania. Kierownictwo działów HR i zarządy firm będą musiały stworzyć ramy dla powstania wartości i zobowiązań, które umożliwią firmie nadanie wizerunku bardziej zgodnego z ich aspiracjami. Chodzi o realizację projektów partycypacyjnych wokół miejsca i misji firmy w świecie i przyszłości.

Działanie na rzecz społeczeństwa i wybór strategii „giving back”

W czasach kryzysu, każdy może być częścią wzajemnej pomocy:

 • Bezpłatne usługi dla personelu pielęgniarskiego: Niektóre firmy oferują bezpłatne usługi dla personelu pielęgniarskiego (posiłki, sprzęt, dostęp do usług).
 • Aktywator wzajemnej pomocy: Niektóre start-upy zapewniły środki komunikacji lub narzędzia umożliwiające społecznościom prowadzenie korespondencji.
 • W Polsce również rozpoczęto zbiórkę doposażenie ośrodków medycznych w niezbędny sprzęt, która aktualnie osiągnęła 3 924 609

 

Wykorzystanie swojego know-how i wiedzę dla ważnych celów

Pracownice i pracownicy czasami mają obawy, natomiast kultura informacji zwrotnej stworzona przez dział HR i zarząd sprawia, że muszą wykazywać postawę proaktywną.

CSR 3

Źródło: Głos Wielkopolski

 

Dbałość o kapitał ludzki: nacisk na QWL i szanse na zatrudnienie

Jak wynika z Barometru Menadżerów branży HR, 89% badanych uważa jakość życia zawodowego za niezwykle ważną lub bardzo ważną (vs. 88% w 2019 r.). W czasach kryzysu zdrowotnego temat ten staje się kluczowy i obraca się wokół dwóch priorytetów:

 • Lepsze warunki pracy sprzyjają dobremu samopoczuciu psychicznemu: okres pandemii, wraz z upowszechnieniem telepracy, spowodował zmianę przyzwyczajeń pracowniczych. Pracownice i pracownicy musieli wypracować nowe sposoby pracy, które spowodowały dużą destabilizację: utratę punktów odniesienia, nieregularne harmonogramy czy niehermetyczną granicę między przestrzenią osobistą a zawodową.
  Rezultat: wielu pracowników doświadczyło kryzysu emocjonalnego. Rolą pracodawcy jest zaproponowanie środków zapobiegawczych i wspierających wobec tych nowych czynników: wsparcie rodziców, kontakt z psychologiem pracy, miejsce na rozmowę itd.
 • Ambitne polityki HR dotyczące szans na zatrudnienie: w obliczu zmian spowodowanych przyspieszoną digitalizacją, firmy muszą bezwzględnie ustanowić strategię dotyczącą wiedzy specjalistycznej wewnątrz firmy, aby przygotować pracowników do nowych ram pracy. Dlatego też, aby ułatwić przeprowadzenie nieuchronnych zmian, należy zorganizować masowe inwestycje w szkolenia w zakresie umiejętności jutra (kompetencji cyfrowych, miękkich itd.).

 

Nowe wirusy, globalne ocieplenie, wylesianie, odpady, które trudno poddać recyklingowi: nadeszła katastrofa klimatyczna.

Firmy są jednym z kluczowych uczestników transformacji energetycznej w zakresie zużycia energii, transportu i materiałów, jednak mniej niż jedna trzecia przedsiębiorstw wie, jak mierzyć swój wpływ w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Grupa EXCO/OPTIM Human planuje zaproponować tę usługę w najbliższych miesiącach. Chcąc być w zgodzie z naszymi wartościami, grupa przyjmie zdecydowane działania wewnętrzne, przyjmując wskaźnik „emisji dwutlenku węgla” (oprócz wskaźników takich jak: zadowolenie klienta, rentowność i zadowolenie pracowników) za wskaźnik sukcesu naszej grupy. Dzięki temu wskaźnikowi firma będzie mogła wdrożyć działania (działania organizacyjne, cykl zakupowy, działania zewnętrzne, podnoszenie świadomości wśród pracownic i pracowników oraz partnerów biznesowych itp.) mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Idąc jeszcze dalej, zależność gospodarcza ujawniająca się w niedoborze niektórych sztandarowych produktów (maseczki, żel do dezynfekcji, szczepionki itp.) sprawiła, że debata na temat suwerenności gospodarczej powróciła na pierwszy plan. Zakwestionowano również model biznesowy i jego wpływ na cały ekosystem. Jak możemy stać się bardziej odpowiedzialnymi i promować ochronę środowiska? Niektóre firmy poszły za tym przykładem, przenosząc część swojej produkcji. Inne wybrały korzystanie w 100% z dostaw na terenie Europy.

Tego typu inicjatywy CSR pokazują niezwykłą zdolność do zmiany w strukturze pewnych procesów w celu przejścia do bardziej zrównoważonego systemu. Musimy pamiętać jednak o tym, że podejmowane zmiany muszą zostać wdrażane w tempie błyskawicznym, ponieważ zagrożenie klimatyczne, kolokwialnie mówiąc ,,puka nam do drzwi’’.