młoda kobieta i siwy mężczyzna patrzą w dal trzymają sałatę

Sukcesja w firmie rodzinnej. Jak przekazać firmę dzieciom?

Każdy właściciel w pewnym momencie musi zastanowić się nad tym jak ma wyglądać przyszłość jego firmy. Wielu z nich decyduje się przekazać firmę krewnym. Jak przygotować się do sukcesji, czyli procesu dziedziczenia firmy rodzinnej?

 

Zmiana właścicieli. Sukcesja w firmie rodzinnej – co to znaczy

Sukcesja firmy jest bardzo istotnym procesem w firmach rodzinnych. Czym jest sukcesja? To nic innego jak przygotowanie przedsiębiorstwa na przekazanie firmy krewnym. Głównym zadaniem sukcesji firmy jest ułatwienie następcom kontynuowania działalności w płynny sposób.

Na czym polega sukcesja firmy?

Sukcesje w firmie rodzinnej można określić  jako proces, który zachodzi pomiędzy dwoma generacjami. Jego celem jest przekazanie młodszemu pokoleniu wiedzy na temat działalności firmy, a ostatecznie władzy i decyzyjności. Przedsiębiorcy i spółki zawczasu powinni zaplanować proces przeniesienia ich działalności na następców prawnych. Tworzenie planu należy zacząć od analizy sytuacji prawnej, finansowej i podatkowej przedsiębiorców i spółek, a następnie przygotować i wdrożyć plan sukcesji, który zabezpieczy majątek firmy.

Zarządca sukcesyjny. Kto może nim zostać?

Aby spadkobiercy mogli kontynuować działalność firmy niezbędne jest wyznaczenie oraz zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zarządcy sukcesyjnego. Jest to osoba, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. Funkcję zarządcy sukcesyjnego w jednym czasie może pełnić tylko jedna osoba.

Zarządcą sukcesyjnym nie może zostać osoba, wobec której prawomocnie orzeczono:

  •  zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 
  • środek karny
  • środek zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę
  • środek zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządu majątkiem

Nie może nim zostać także osoba prawna, czyli np.  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ojciec pomaga córce założyć kask w warsztacie

Zadania zarządcy sukcesyjnego:

  • wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz te wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa „w spadku”
  • może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej lub prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz brać udział w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowo-administracyjnych
  • działa na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wyznaczył zarządcy sukcesyjnego, to osoby uprawnione do dokonywania czynności (małżonek, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie, spadkobiercy ustawowi i testamentowi, zapisobiercy windykacyjni) mogą w ciągu dwóch miesięcy dokonywać czynności niezbędnych dla przetrwania firmy.

Dziedziczenie JDG

Dziedziczenie jednoosobowej działalności nie jest możliwe. Przedsiębiorca może i powinien, zapewnić kontynuację firmy poprzez wyznaczenie zarządu sukcesyjnego.

Chcemy wspierać Cię w rozwoju Twojego przedsiębiorstwa. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas usługami. Więcej o usłudze zarządzanie sukcesją w biznesie w EXCO A2A przeczytasz tutaj: https://exco.pl/zarzadzanie-sukcesja-w-biznesie/

Zobacz też: