IT – systemy informatyczne

Doradztwo w zakresie systemów informatycznych

Nowoczesne zarządzanie opiera się na dostępie do informacji, umiejętności ich analizy i wyboru tych, które faktycznie wpływają na trafność decyzji biznesowych, co w efekcie przekłada się na sukces firmy. Optymalnie dobrany system informatyczny ma wpływ na zwiększenie efektywności działania firmy we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.

Właściwy wybór systemu informatycznego jest podstawą każdego procesu wdrożeniowego. Proponujemy Państwu m.in:

kobieta przed komputerem

Audit IT Security

Postęp w dziedzinie technologii informatycznych wpłynął na to, że informacje są coraz częściej przechowywane w formie elektronicznej, wewnątrz systemów informatycznych. Aby zagwarantować bezpieczeństwo informacji, konieczne jest zastosowanie środków zabezpieczenia systemów informatycznych.

Najczęściej spotykane zagrożenia to m.in:

Skuteczność stosowanych zabezpieczeń zależy od ludzi, dlatego też nad polityką bezpieczeństwa w firmie powinien czuwać zespół ludzi odpowiedzialnych za opracowanie planu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Bazy danych gromadzone na serwerach są podstawą funkcjonowania podmiotów gospodarczych i różnego rodzaju instytucji, a ich utrata może spowodować nieodwracalne skutki. W związku z tym proponujemy naszym klientom analizę zabezpieczeń stosowanych w systemach informatycznych.