kobieta z dzieckiem

Informacje o kwarantannie na PUE ZUS 

Od 24 października 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie sam pozyskiwać dane o osobach, które odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. Następnie ZUS będzie przekazywał te dane płatnikom składek poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Płatnicy składek będą mogli wypłacać świadczenia za okres kwarantanny lub izolacji na podstawie danych otrzymanych naPUE ZUS 

Pracownicy skierowani na kwarantannę lub objęci izolacją domową nadal mają obowiązek powiadomienia swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy w sposób przyjęty u danego pracodawcy np. telefonicznie lub mailowo.  

Ponadto informację o kwarantannie lub izolacji ZUS udostępni ubezpieczonym na ich profilach w PUE ZUS.  


Podstawa prawna:
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 1871).