Fundacja pomocy dzieciom

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową – fundacja.net

Pomoc innym jest bardzo ważnym elementem naszej działalności. Wierzymy, że dobro ofiarowane drugiej osobie wraca do nas ze zdwojoną siłą. Jedną z fundacji, którą wspieramy, jest Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Została ona powołana z inicjatywy rodziców dzieci chorych na nowotwór, przy wsparciu lekarzy onkologów. Od 1991 roku działa nieprzerwanie, a w 2006 r. otrzymała ona status organizacji pożytku publicznego.

Misją Fundacji jest poprawa funkcjonowania emocjonalno–społecznego dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową oraz ich rodzin. Prowadzą oni Ośrodek Terapeutyczny w Warszawie. W budynku Fundacji zorganizowane są miejsca do mieszkania dla rodzin, które przyjeżdżają do Warszawy leczyć dzieci. W Ośrodku jest kuchnia, pralnia, jadalnia, pokoje zabaw dla dzieci, sala rehabilitacyjna — wszystko po to, aby rodziny wyrwane przez chorobę dziecka z domów, mogły prowadzić normalne życie.

Fundacja prowadzi także wiele innych projektów i działań. Organizuje obozy wypoczynkowe, obozy rehabilitacyjne, prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe, wspiera kliniki onkologiczne, kupując sprzęt medyczny. Pracownicy i wolontariusze Fundacji organizują dla dzieci zajęcia plastyczne, imprezy urodzinowe, odwiedzają pacjentów w szpitalu. Towarzyszą oni dziecku choremu na każdym etapie pokonywania choroby. Dbają, aby choroba nie odebrała mu wszystkich atrybutów dzieciństwa — beztroski, radości, marzeń, aby, pomimo cierpienia i nieprzyjemnych doznań związanych z leczeniem, potrafiło się uśmiechać.

Cele Fundacji:
 • Pomaganie dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby
 • Kształtowanie właściwej postawy społecznej wobec choroby nowotworowej w rodzinie, środowisku lokalnym, szkole, miejscach publicznych i w mediach
 • Reprezentowanie naszych podopiecznych w kontaktach ze służbą zdrowia i wobec innych instytucji mających wpływ na rozwiązywanie problemów wynikających z choroby nowotworowej dziecka
 Działania Fundacji:
 • Prowadzenie Ośrodka Terapeutycznego w Warszawie
 • Organizacja wolnego czasu
 • Organizacja obozów rehabilitacyjnych
 • Organizacja obozów wypoczynkowo–terapeutycznych
 • Dyżury terapeutyczne
 • Pomoc socjalno–bytowa, poradnictwo socjalne
 • Prowadzenie imiennych subkont
 • Pomoc dla klinik onkologicznych (m.in. zakup sprzętu medycznego)
 • Finansowanie Programu edukacyjno-szkoleniowego dla lekarzy na Medycznej Platformie Edukacyjnej
 • Finansowanie szkoleń przeciwdziałających syndromowi wypalenia zawodowego dla pielęgniarek z dziecięcych klinik onkologicznych
 • Wolontariat

 

Każdego roku z pomocy Fundacji korzysta kilkaset osób. Jeśli chcesz wesprzeć Fundację, możesz to zrobić tutaj: http://fundacja.net/wesprzyj-nas/

 

Żródło zdjęcia: https://www.facebook.com/FPDzChN/photos/2738181809569723