pieniądze

Dotacje z PARP na kapitał obrotowy

Exco z dumą informuje, że udzieliło wsparcia pierwszym klientom w procesie Dotacje z PARP na kapitał obrotowy.

Przypominamy, że od 15 czerwca 2020 roku ruszyła bezzwrotna pomoc PARP dla średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Uwaga: termin jest do końca lipca 2020.

CEL udzielenia wsparcia przez PARP:

Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Beneficjenci:

Do wsparcia w ramach konkursu kwalifikują się przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów (tzn. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym) o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. tj. najwcześniej od marca 2020 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

Wartość wsparcia:

  • Maksymalne dofinansowanie 429 827 zł
  • Wartość projektu (koszty kwalifikowane) 429 827 zł
  • Wkład własny 0 zł

Firma dostaje finansowanie na 100% kosztów.

PARP sprawdzi, czy po upływie okresu wskazanego we wniosku (1,2 lub 3 miesiące) firma przetrwała (nie zaprzestała prowadzenia działalności, nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, albo restrukturyzacyjne) i może poprosić o dokumenty potwierdzające dane wskazane we wniosku (liczba pracowników, obroty, potwierdzenie statusu średniego przedsiębiorcy, potwierdzenie trudnej sytuacji).

Jeżeli potrzebujecie naszego wsparcia, prosimy o kontakt:

Agnieszka Janeczek ajn@exco.pl

Christophe Cathala cca@exco.pl