Doradztwo w transakcjach kapitałowych

Przejęcia firm/sprzedaż firm

Proponujemy Państwu kompleksowe wsparcie w realizacji procesu łączenia spółek. Sporządzamy strategię działania i szczegółowy plan jej realizacji. Opracowujemy koncepcję transformacji procesowej i organizacyjnej spółek, jak również bierzemy udział w jej przeprowadzeniu. Wspieramy naszych klientów w zarządzaniu zmianami. Zapewniamy wsparcie w wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji integracji. Zajmujemy się również bieżącym monitorowaniem postępu projektów.

Nasze usługi w  tym zakresie obejmują m.in.: opracowanie strategii łączenia, realizację transformacji procesowej i organizacyjnej.

ludzie patrzący w komputer

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. jest korzystnym rozwiązaniem, które pozwala na brak odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki i pojedyncze opodatkowanie dochodów.

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Spółki osobowe nie są osobami prawnymi, jednak posiadają zdolność do czynności prawnych. Nie mogą one mieć statusu spółki jednoosobowej, musi być co najmniej dwóch wspólników. Dlatego też spółkę komandytową tworzą dwa rodzaje wspólników: komplementariusz – odpowiadający za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, prowadzący sprawy spółki i ją reprezentujący (w opisanym przypadku będzie to spółka z o.o.), a także komandytariusz – nie działa w spółce, wnosi wkład, odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionej w umowie kwoty finansowej.

Pomożemy Państwu przy wyborze stosownej formy prawnej działalności, mając na uwadze optymalizację podatkową.