matka z dzieckiem

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 26 lipca 2020 r.

10 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wydłużenia o kolejny okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek będzie przysługiwał od 13 lipca 2020 do 26 lipca 2020 między innymi w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Zasiłek będzie przysługiwał także w przypadku podjęcia przez rodziców / opiekunów decyzji o niekorzystaniu z usług wyżej wymienionych placówek i dalszym osobistym sprawowaniu opieki.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1231)