matka z dziećmi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 28 lutego 2021

Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony od 30 listopada 2020 r. do 24 grudnia 2020 r. oraz od 28 grudnia do 28 lutego 2021 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w następujących przypadkach:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego, lub innej placówki do której do którego uczęszczają dzieci zdrowe, niepełnosprawne lub niepełnosprawne osoby dorosłe;
  • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego, nianię oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek, w związku z COVID-19;

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na poprzednio obowiązujących zasadach.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 286).