matka z dzieckiem

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 marca 2021

Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego po raz kolejny został  przedłużony. Można z niego nadal korzystać w okresie  od 1 marca do 14 marca 2021 roku.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w następujących przypadkach:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego, lub innej placówki do której do którego uczęszczają dzieci zdrowe, niepełnosprawne lub niepełnosprawne osoby dorosłe;
  • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego, nianię oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek, w związku z COVID-19;

Zasady wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie zmieniły się.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 368).