Biznes

GUS wnioski

Sprawozdawczość GUS – co należy wiedzieć?

Główny Urząd Statystyczny zbiera i udostępnia informacje statystyczne dotyczące większości dziedzin życia publicznego. Zbierane informacje muszą być wiarygodne, rzetelne, niezależne i jakościowe. Wypełnianie wniosków dla GUS przez przedsiębiorców jest obowiązkowe. Wymaga się przy tym podania szczegółowych danych. Podstawowe zasady składania sprawozdań do GUS Główny Urząd Statystyczny wysyła do przedsiębiorców bezpośrednie wezwania. Dawniej odbywało się to …

Sprawozdawczość GUS – co należy wiedzieć? Read More »

Na czym polega Due Diligence?

Due diligence

Due diligence to kompleksowe badanie kondycji przedsiębiorstwa, które z reguły zlecane jest przez zewnętrznego inwestora, zainteresowanego kupnem firmy. Chce on sprawdzić, czy oferta jest rzeczywiście korzystna. Kontrola obejmuje całe przedsiębiorstwo, dając całościowy obraz firmy. Wykonują ją zewnętrzni specjaliści. W trakcie badania due diligence sprawdza się i ocenia kondycję przedsiębiorstwa, aby ocenić jego mocne i słabe …

Due diligence Read More »

Polski Ład- zmiany w Ustawie o Rachunkowości

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw dotyczy nie tylko ustawy o rachunkowości a także ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zmiany te niosą za sobą kilka praktycznych modyfikacji dla każdej jednostki. Zmiany są elementem wykorzystania nowych możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój technologii do …

Polski Ład- zmiany w Ustawie o Rachunkowości Read More »

Rodzaje spółek i ich charakterystyka

Rodzaje spółek i ich charakterystyka

Spółki swój pierwotny podział mają na płaszczyźnie prawnej. Dzielą się na spółki prawa cywilnego i prawa handlowego. Do tych pierwszych zaliczają się spółki cywilne. W przypadku spółek handlowych podział jest bardziej rozbudowany: osobowe – to spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i partnerskie, kapitałowe – to spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka cywilna Prowadzenie spółki cywilnej …

Rodzaje spółek i ich charakterystyka Read More »

polski ład

POLSKI ŁAD: główne zmiany od stycznia 2022

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105) tzw. Polski Ład. Polski Ład wprowadzi następujące zmiany: Podwyższenie pierwszego progu podatkowego z obecnych 85 528 …

POLSKI ŁAD: główne zmiany od stycznia 2022 Read More »

raje podatkowe

Raje podatkowe: Obowiązek dokumentacji dla transakcji powyżej 500 tyś zł.

Nowy obowiązek dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych Od 1 stycznia 2021 roku podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi mają obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji o wartości powyżej 500 tysięcy PLN, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli w tzw. raju …

Raje podatkowe: Obowiązek dokumentacji dla transakcji powyżej 500 tyś zł. Read More »

odpisów

Żonglowanie wynikiem finansowym

Podczas ostatnich audytów ksiąg rachunkowych mieliśmy dużo uwag i korekt (na kwoty milionowe) dotyczących tworzenia odpisów aktualizacyjnych na towar, należności. Najczęściej nie było polityki rachunkowości, dlatego Zarząd proponował tworzenie takich odpisów wg własnego uznania lub zmieniał politykę robiąc stosowne uchwały (np.: „nie tworzy się odpisów na należności od jednostek powiązanych”). Przykłady : spółka powiązana nie …

Żonglowanie wynikiem finansowym Read More »

Jak wejsc na polski rynek? | Wejscie na polski rynek

Jak efektownie wejść na polski rynek?

Wejście nowego przedsiębiorstwa na rynek jest zawsze działaniem niosącym ze sobą jakieś ryzyko. W każdym kraju występują pewne wymogi, które firma musi spełniać i zależności, bez dostrzeżenia i analizy, których rozpoczęcie działalności na nowym rynku nie będzie łatwe.  Polska jest państwem specyficznym na skalę europejską. Nie chodzi tutaj jedynie o zapisy prawne, ale także infrastrukturę …

Jak efektownie wejść na polski rynek? Read More »

Sukcesja w biznesie | Czym jest sukcesja | Na czym polega sukcesja w biznesie

Sukcesja w biznesie — czym jest i jak działa?

Z definicji sukcesji dowiadujemy się, że jest to nadanie przez poprzednika danych praw i obowiązków swojemu następcy. Sukcesja w biznesie dotyczy więc, najogólniej mówiąc, przejęcia firmy w całości lub części przez kolejne pokolenie przedsiębiorców. Wiąże się z tym wiele różnych kwestii, niekiedy problematycznych, które przedstawiamy poniżej. Czym jest i jak działa sukcesja w biznesie? Sukcesja …

Sukcesja w biznesie — czym jest i jak działa? Read More »

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Sprawozdanie finansowe – inwentaryzacja Ostatni kwartał to dla jednostek, u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czas przygotowań do sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednym z kluczowych elementów sporządzenia prawidłowego sprawozdania finansowego jest inwentaryzacja składników majątku. Ustawa o rachunkowości mówi, że odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury jest kierownik jednostki (gdy jest to …

Inwentaryzacja Read More »