cash flow

Cash flow – krótkoterminowe zarządzanie księgowością i przepływami pieniężnymi

Cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych, to jeden z elementów sprawozdania finansowego. Cash flow bardzo często uzupełnienia bilans oraz rachunek zysków i strat. Pozwala jednak w sposób bardziej przejrzysty niż tamte dokumenty ocenić stan płynności finansowej firmy i jej zyskowność.

Kto musi sporządzać rachunek przepływów pieniężnych? Przede wszystkim te firmy, których sprawozdania finansowe muszą być badane zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe poddawane jest corocznemu badaniu biegłych, którzy porównują kondycję firmy w porównaniu z latami ubiegłymi.

Bilans albo rachunek zysków i strat w dużej mierze opiera się na szacunkach, dlatego dane te mogą być mylące. Całkiem inaczej jest w przypadku rachunku przepływów pieniężnych. Analizując firmę z perspektywy cash flow, bierzemy pod uwagę faktyczne przepływy. Jest to więc zdecydowanie dokładniejsza metoda oceny potencjału firmy. Wszystko dlatego, że rachunek przepływów pieniężnych pokazuje rzeczywiste przepływy w konkretnym czasie. Jest więc bardzo dobrym uzupełnieniem sprawozdania finansowego.(1)

Nasi specjaliści ds. reportingu i finansów zapewnią Państwu wsparcie w zarządzaniu przepływami pieniężnymi (Cash Flow).

  • Jakie są krótkoterminowe okresy spłat?
  • Wystąpiła potrzeba finansowania?
  • Okazało się, że są faktury, które należy niezwłocznie uregulować?
  • Jak usprawnić przepływy pieniężne w firmie?

Cele zarządzania księgowością i przepływami pieniężnymi:

  • Ustalenie harmonogramu płatności i zobowiązań
  • Wdrażanie procesu poprawiającego finanse
  • Wszechstronne kompetencje: finansiści, reporting, prawnicy i księgowi
  • Przejrzystość procedury
  • Wsparcie przy przeprowadzaniu negocjacji
  • Koordynacja pracy z partnerami (banki, prawnicy…)

DLACZEGO WARTO POWIERZYĆ TE ZADANIA EKSPERTOM EXCO?

EXCO A2A Polska, zatrudniając ponad 150 wysoko wykwalifikowanych specjalistów szkolonych każdego roku w sesjach między- i wewnątrzzakładowych, daje się poznać jako wiarygodny partner w dziedzinie zarządzania księgowością i przepływami pieniężnymi.

 

cash flow

Wszystkie usługi oferowane przez Exco A2A Polska znajdują się TUTAJ

(1) Co to jest cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych