21 maja, 2020

Przewiduj – komunikuj się – działaj!

Poniżej przedstawiamy Państwu prezentację pokazującą nasz plan wsparcia dla firm stojących w obliczu kryzysu sanitarnego i gospodarczego. W zależności od ram czasowych, przedsiębiorstwa będą przechodzić przez […]
7 maja, 2020

Sprawozdania finansowe w czasie COVID-19

Sporządzanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19 W obliczu epidemii jaka nastała w naszym kraju, osoby z obszaru finansów zaczęły się martwić – jak wypełnić wymogi ustawowe […]
27 kwietnia, 2020
cash flow

Cash flow – krótkoterminowe zarządzanie księgowością i przepływami pieniężnymi

Cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych, to jeden z elementów sprawozdania finansowego. Cash flow bardzo często uzupełnienia bilans oraz rachunek zysków i strat. Pozwala jednak w sposób […]
polski