2 września, 2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – informacja

Uprzejmie informujemy, że od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic […]
26 sierpnia, 2020

CRBR – ustawa wdrażająca dyrektywę UE 2015/849

W dniu 13 października 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. implementująca dyrektywę UE […]
6 sierpnia, 2020

Covid-19: Jak przygotować firmę do wznowienia działalności

Okres izolacji spowodowany pandemią zmusił wiele firm do zaprzestania działalności lub zmniejszenia zatrudnienia (przestój) z powodu prawnych zobowiązań dotyczących zgrupowań lub ograniczonego portfela zamówień. Jak przygotować […]
polski