budynki

Bezpieczny powrót z pracy zdalnej

Aktualnie obserwujemy spadek dziennej liczby zakażeń wirusem SARS-COV-2. Zwiększa się także liczba osób zaszczepionych, a Rząd stopniowo „odmraża” gospodarkę. Czynniki te powodują, że coraz więcej pracodawców rozważa powrót swoich pracowników z pracy zdalnej.

Państwowa Inspekcja Pracy wydała zalecenia dla pracodawców, w których wskazuje jak powinni przygotować się na powrót pracowników z pracy zdalnej.

W pierwszej kolejności, należy zaktualizować ocenę  ryzyka zawodowego i uwzględnić w niej wszystkie nowe zagrożenia, również te dotyczące zdrowia psychicznego. Identyfikacja zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych oraz prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka w środowisku pracy to punkt wyjściowy w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

Ponadto, należy stworzyć plan działań, obejmujący środki bezpieczeństwa i kontroli, umożliwiające wykonywanie pracy i jednocześnie ograniczające ryzyko zarażenia się wirusem SARS-COV-2.

Rodzaje środków koniecznych do zastosowania, które minimalizują ryzyko zarażenia to:
  • środki techniczne (środki ochrony zbiorowej, np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami);
  • środki organizacyjne (np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy);
  • środki ochrony osobistej (np. półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.);
  • środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami);
  • działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego np. wspólne drukarki i kopiarki; zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń.

Przed powrotem z pracy zdalnej należy poinformować pracowników o wprowadzanych zmianach oraz przekazać im nowe procedury i w razie potrzeby, zapewnić szkolenie. Nowe procedury powinny dotyczyć ograniczenia kontaktu między pracownikami w trakcie pracy jak i w trakcie przerw, utrzymania w czystości pomieszczeń oraz dezynfekcji. Należy ułatwić pracownikom korzystanie z transportu indywidualnego, zamiast zbiorowego, np. poprzez udostępnienie miejsc parkingowych lub miejsca, w którym można bezpiecznie przechowywać np. rowery.