Audyt – Corporate Due Diligence

Pojęcie due diligence oznacza przeprowadzenie badania z należytą starannością i znajduje zastosowanie przede wszystkim w dziedzinach prawnych. Jednakże wraz z nasileniem się międzynarodowych przepływów kapitałowych, badanie due diligence stało się terminem coraz częściej stosowanym także w sferze ekonomii.

Usługa due diligence jest niezbędnym działaniem, poprzedzającym realizację strategicznych transakcji kapitałowych, narzędziem umożliwiającym identyfikację ryzyka związanego z tymi transakcjami.

Przeprowadzanie procesu due diligence traktowane jest jako przejaw rozwagi inwestorów i z reguły poprzedza wycenę wartości przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem kupna-sprzedaży, a także podejmowanie innych decyzji inwestycyjnych.

spotkanie

W ramach due diligence kompleksowo analizujemy kondycję finansową danej firmy. Jej celem jest szczegółowa ocena aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz wskazanie istniejącego i potencjalnego ryzyka. Owe narzędzie wykorzystujemy przede wszystkim w wypadku przejęć, fuzji oraz podziałów firm.

Usługi due diligence dopasowujemy do indywidualnych wymagań Klienta, świadczymy je między innymi w Warszawie. Priorytetem jest dla nas efektywność pracy przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej staranności i sumienności. Nasi pracownicy posiadają szerokie kompetencje, które umożliwiają uzyskanie kompleksowych usług na najwyższym poziomie. Możemy pochwalić się owocną współpracą z wieloma przedsiębiorstwami, które wspomogliśmy w usprawnieniu ich funkcjonowania.

Inne prace biegłego rewidenta

Dostęp do szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania finansami firmy umożliwia efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Oferujemy naszym Klientom wsparcie w szeregu działań, które mają korzystny wpływ na sprawozdawczość i rachunkowość firmy.

Realizujemy różnego rodzaju badania i analizy dotyczące sposobów księgowania oraz systemów księgowych, sporządzamy opinie potwierdzające prawidłowość stosowanych rozwiązań. Udzielamy też różnego rodzaju konsultacji z dziedziny sprawozdawczości i rachunkowości. Celem usług doradczych jest bieżące wspieranie Klientów we wszystkich działaniach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością firmy oraz udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania w tym zakresie.

Audyt kadrowy

Poprawne dane finansowe i księgowe stanowią niezbędny element prowadzenia firmy osiągającej sukcesy. W oparciu o te dane sporządzane są wewnętrzne plany rozwoju firmy, a także wykorzystuje się je do współpracy z zewnętrznymi podmiotami tj. bankami, urzędami czy klientami. Badamy poprawność danych finansowych, wskazując rozbieżności i prezentując sposoby ich naprawienia.

W ramach tej usługi weryfikujemy poprawność i rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych poprzez okresowe przeglądy ksiąg rachunkowych.

Audyt kadrowy pozwoli firmie upewnić się, że w prowadzonej przez nią dokumentacji kadrowej nie występują błędy lub uchybienia. W skład audytu wchodzi między innymi:
– przegląd i weryfikacja prowadzonej dokumentacji;
– sporządzenie raportów;
– analiza wprowadzonych w firmie regulaminów;
Dodatkowo możemy:
– pomóc uzupełnić zaległości w dokumentacji kadrowej;
– przygotować projekt formularzy dokumentacji kadrowej z uwzględnieniem aktualnych przepisów oraz odpowiadających specyfice państwa firmy.

Audyt kadrowo–płacowy stanowi rozszerzenie audytu kadrowego o kwestie związane z prawidłowością naliczania i rozliczenia z urzędami wynagrodzeń.

Audyt księgowy to usługa, którą również oferujemy w naszej firmie. Dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi charakteryzowała najwyższa jakość, sumienność i terminowość. Wierzymy, że zadowolenie Klienta jest najważniejszym efektem naszej pracy. Jesteśmy zlokalizowani między innymi w Warszawie.

Zależy nam na tym, by świadczone przez nas usługi pozwoliły przedsiębiorstwom na możliwie najbardziej efektywne funkcjonowanie. Właśnie dlatego zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i ekspercką wiedzę.