flaga Rumunii

Aktualności – Rumunia z zakresu rachunkowości, podatków i doradztwa

Aktualności – Rumunia

Sprawdź zmiany zakresu rachunkowości, podatków i doradztwa.

aktualności - rumuniaRynek Rumuński, przez wiele lat niedoceniany, obecnie jest coraz bardziej popularny wśród eksporterów. Jeśli Twoja firma już ma, lub planuje biznes w tym kraju, zachęcamy do zapoznania się z poniższą tabelą, w której zawieramy najważniejsze zmiany w ustawach w 2020 roku.

 

Przedmiot Ustawa obowiązuje od Rezultat
Zatrudnienie 01.01.2020 Minimalne miesięczne wynagrodzenia brutto wzrasta o 150 RON do 2 230 RON.
Zatrudnienie 01.01.2020 Nadmierne obciążenie umów o pracę w niepełnym wymiarze godzin zostaje zlikwidowane. Do końca 2019 roku ubezpieczenia społeczne dotyczące umów o pracę w niepełnym wymiarze godzin są obliczane według podstawy minimalnej, odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu brutto za pracę w pełnym wymiarze godzin.
VAT 01.01.2020 Dyrektywa UE mająca na celu uregulowanie warunków stosowania zwolnienia z VAT w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów wchodzi w życie w 2020 roku. Rząd Rumunii odpowiednio przyjął tę zasadę. Celem dyrektywy jest wprowadzenie skonsolidowanych rozporządzeń dotyczących dokumentów potwierdzających zastosowanie zwolnienia z podatku VAT, a tym samym ograniczenie wewnątrzunijnych oszustw w zakresie podatku VAT.
VAT 01.01.2020 System podzielonej płatności VAT zostanie zlikwidowany.
Podatek dochodowy 01.01.2020 Ostateczny termin zwrotu w 2019 r, został przesunięty z 15 marca 2020 na 25 maja 2020r. Termin płatności odpowiednio się zmienia.
Podatek
specjalne
01.01.2020 Nadwyżka akcyzy na paliwo jest zlikwidowana, ale regularny podatek akcyzowy na paliwo wzrasta.
Administracja 23.07.2019 Przewiduje się, że spółki zgłoszą swojego beneficjenta rzeczywistego do podmiotu rejestrującego w ciągu 12 miesięcy od 23.07.2019 r.
Zagadnienia ogólne 01.01.2020 Organy podatkowe opublikowały ostatnio strategię mającą usprawnić pobór podatków: opracowanie nowego kryterium określania ryzyka podatkowego dla każdego podatnika, udoskonalenie wykorzystania narzędzi cyfrowych, zmniejszenie obciążeń administracyjnych, wprowadzenie SAF-T, prowadzenie działań dotyczących spółek z ujemną wartością kapitału, zwrócenie szczególnej uwagi na transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi – wciąż w toku.
Zagadnienia ogólne 01.01.2020 Rząd Rumunii wdrożył obowiązki sprawozdawcze nałożone przez DAC 6. Nadal oczekiwane są wytyczne.

 

Powyższe dane do aktualności – Rumunia otrzymaliśmy dzięki współpracy z firmą KRESTON ROMANIA. O kolejnych zmianach będziemy informować w kolejnych postach.