flaga Niemiec

Aktualności – Niemcy z zakresu rachunkowości, podatków i doradztwa

Aktualności – Niemcy

Sprawdź zmiany zakresu rachunkowości, podatków i doradztwa.

Jeśli Twoja firma już ma, lub planuje biznes na rynku niemieckim, zachęcamy do zapoznania się z poniższą tabelą, w której zawieramy najważniejsze zmiany w ustawach w 2020 roku
Przedmiot Ustawa obowiązuje od Zmiany
Zatrudnienie 01.01.2020 Dodatek dzienny na wydatki na posiłki zwiększa się w następujący sposób:

Nieobecność > 12 godzin 28 EUR (wcześniej: 24 EUR)
Dzień przyjazdu/odjazdu: 14 EUR (wcześniej: 12 EUR)
Nieobecność > 8 godzin (bez noclegu) 14 EUR (wcześniej: 12 EUR)
 

Zatrudnienie

 

01.01.2020 Pracownicy z ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Niemczech, którzy nie posiadają tam miejsca zamieszkania ani stałego pobytu, ale wykonują swoją działalność jako pracownicy, muszą złożyć wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej w urzędzie skarbowym, który jest odpowiedzialny za niemiecką firmę. Zasadniczo pracownik może również upoważnić niemieckiego pracodawcę do ubiegania się o numer identyfikacji podatkowej.
VAT 01.01.2020 Zgodnie z art. 306-310 dyrektywy Rady 2006/112/WE od chwili obecnej procedura marży (ustanowiona na mocy art. 308 dyrektywy Rady 2006/112/WE) ma zastosowanie również do podróży między podatnikami (usługi podróży służbowych business-to-business). W przeszłości szczególna procedura dla biur podróży miała zastosowanie wyłącznie do usług turystycznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami.
VAT 01.01.2020 Niemcy wdrożyły unijny system doraźnych poprawek VAT:

§ Jednolity system uproszczeń w odniesieniu do procedury magazynu konsygnacyjnego we wszystkich państwach członkowskich UE.

§ Standardowe przepisy w odniesieniu do transgranicznych transakcji łańcuchowych w UE.

§ Przepisy dotyczące dokumentowania transgranicznego przepływu towarów w UE.

§ Wymóg obowiązkowej weryfikacji numeru identyfikacyjnego VAT w przypadku zwolnionych dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Administracja 01.01.2020 Niemcy wdrożyły również przepisy dotyczące automatycznej wymiany informacji w odniesieniu do uzgodnień transgranicznych podlegających zgłoszeniu, § 138d-§ 138k niemieckiego kodeksu podatkowego (AO).
Zagadnienia ogólne w 2020 W grudniu 2019 roku Federalne Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wdrażającej dyrektywę w sprawie przeciwdziałania unikania opodatkowania. Projekt ustawy przewiduje reformę przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC) oraz drastyczne zaostrzenie tzw. podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych (exit tax) w sprawach UE/EOG.
Specjalne podatki w 2020 W 2020 r. nastąpią istotne zmiany w niemieckiej ustawie o podatku od nabycia nieruchomości, dotyczące transakcji na rynku nieruchomości zorganizowanych jako transakcje na udziałach (share deal).

 

Powyższe dane do aktualności – Niemcy otrzymaliśmy dzięki współpracy z firmą KRESTON BANSBACH. O kolejnych zmianach będziemy informować w kolejnych postach.