Miesiąc: listopad 2021

odpisów

Żonglowanie wynikiem finansowym

Podczas ostatnich audytów ksiąg rachunkowych mieliśmy dużo uwag i korekt (na kwoty milionowe) dotyczących tworzenia odpisów aktualizacyjnych na towar, należności. Najczęściej nie było polityki rachunkowości, dlatego Zarząd proponował tworzenie takich odpisów wg własnego uznania lub zmieniał politykę robiąc stosowne uchwały (np.: „nie tworzy się odpisów na należności od jednostek powiązanych”). Przykłady : spółka powiązana nie …

Żonglowanie wynikiem finansowym Read More »

Menedżery haseł

Menedżery haseł – co musimy o nich wiedzieć?

Menedżer haseł to program komputerowy, który umożliwia użytkownikom przechowywanie, generowanie i zarządzanie hasłami do aplikacji lokalnych i usług online. Program ten pomaga w generowaniu i odzyskiwaniu złożonych haseł, przechowywaniu takich haseł w zaszyfrowanej bazie danych lub obliczaniu ich na żądanie. Rodzaje menedżerów haseł obejmują: aplikacje programowe instalowane lokalnie usługi online dostępne za pośrednictwem portali internetowych …

Menedżery haseł – co musimy o nich wiedzieć? Read More »

Jak wejsc na polski rynek? | Wejscie na polski rynek

Jak efektownie wejść na polski rynek?

Wejście nowego przedsiębiorstwa na rynek jest zawsze działaniem niosącym ze sobą jakieś ryzyko. W każdym kraju występują pewne wymogi, które firma musi spełniać i zależności, bez dostrzeżenia i analizy, których rozpoczęcie działalności na nowym rynku nie będzie łatwe.  Polska jest państwem specyficznym na skalę europejską. Nie chodzi tutaj jedynie o zapisy prawne, ale także infrastrukturę …

Jak efektownie wejść na polski rynek? Read More »

Sukcesja w biznesie | Czym jest sukcesja | Na czym polega sukcesja w biznesie

Sukcesja w biznesie — czym jest i jak działa?

Z definicji sukcesji dowiadujemy się, że jest to nadanie przez poprzednika danych praw i obowiązków swojemu następcy. Sukcesja w biznesie dotyczy więc, najogólniej mówiąc, przejęcia firmy w całości lub części przez kolejne pokolenie przedsiębiorców. Wiąże się z tym wiele różnych kwestii, niekiedy problematycznych, które przedstawiamy poniżej. Czym jest i jak działa sukcesja w biznesie? Sukcesja …

Sukcesja w biznesie — czym jest i jak działa? Read More »

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Sprawozdanie finansowe – inwentaryzacja Ostatni kwartał to dla jednostek, u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czas przygotowań do sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednym z kluczowych elementów sporządzenia prawidłowego sprawozdania finansowego jest inwentaryzacja składników majątku. Ustawa o rachunkowości mówi, że odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury jest kierownik jednostki (gdy jest to …

Inwentaryzacja Read More »

Raportowanie niefinansowe ESG

ESG – co dokładnie oznacza i dlaczego niesie wiele korzyści dla firm? Termin ESG (z ang. Environmental Social Governance) oznacza szeroki zakres kwestii środowiskowych, społecznych oraz dotyczących ładu korporacyjnego. Każdy z tych trzech obszarów obejmuje szereg aspektów, które mogą być poddane opinii inwestorów i interesariuszy. Czynniki środowiskowe oznaczają to, w jaki sposób firma wykorzystuje zasoby …

Raportowanie niefinansowe ESG Read More »

Ustawa AML: Zmiana przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

W dniu 31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „ustawa AML”). Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych w/w nowelizacją jest nałożenie obowiązku spełnienia określonych wymogów oraz uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru działalności przez podmioty prowadzące działalność na rzecz spółek i …

Ustawa AML: Zmiana przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy Read More »