Odbiór podatku VAT, reprezentacja podatkowa

Wszystkie firmy, działające na terenie Unii Europejskiej, mają prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą. Proponujemy naszym klientom załatwienie wszelkich formalności związanych z rozliczeniem zwrotu podatku z zagranicznymi instytucjami podatkowymi.

Jeśli, jako przedsiębiorca zagraniczny, chcieliby Państwo utworzyć przedstawicielstwo podatkowe w Polsce, nasze biuro oferuje utworzenie struktury przedstawicielstwa podatkowego w zakresie:

 • prowadzenia rejestrów podatku VAT,
 • pomocy w zakresie kontroli podatkowej (zwrot podatku VAT).

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorstwa zawierające transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, po przekroczeniu określonych progów, zobowiązane są do przygotowania dokumentacji cen transferowych. Usługi w tym zakresie mają na celu wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami oraz optymalizację zobowiązań podatkowych wynikających z tych transakcji.

W ramach doradztwa podatkowego w zakresie cen transferowych, zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji cen transferowanych dla podmiotów powiązanych, zarówno całych grup kapitałowych, jak i poszczególnych spółek. Robimy to w oparciu o obowiązujące przepisy oraz metody szacowania (ustalania, kalkulacji, obliczeń) cen transferowych, obejmujące dokumentację lokalną, zawierającą:

 • określenie powiązań pomiędzy podmiotami,
 • zidentyfikowanie przepływów płatności, kapitałów i transakcji podlegających obowiązkowi prowadzenia dokumentacji,
 • opis podatnika,
 • opracowanie analizy funkcjonalnej wspierającej transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi z uwzględnieniem użytych aktywów i podejmowanego ryzyka,
 • określenie kosztów poniesionych przez strony transakcji,
 • wpływ innych czynników kształtujących cenę,
 • przygotowanie materiałów i informacji na temat wyliczenia stosowanych cen,
 • przygotowanie informacji o podobnych transakcjach i o cenach stosowanych dla podmiotów niepowiązanych (porównanie wewnętrzne) oraz o podobnych transakcjach zawieranych na rynku (porównanie zewnętrzne).

Nasze doradztwo obejmuje także dokumentację grupową, tzw. „Master File” dla podmiotów zobowiązanych ustawowo do posiadania takiej dokumentacji, bądź na indywidualne zlecenie, tj:

 • aktualizacją posiadanej dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do aktualnej sytuacji rynkowej,
 • analizą ryzyk podatkowych związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi w ramach danej grupy kapitałowej,
 • weryfikacją przyjętych rozwiązań pod kątem ich zgodności z wymogami przepisów prawa,
 • analizą i opracowaniem umów pomiędzy podmiotami powiązanymi (w tym umowy o podziale kosztów),
 • opracowaniem polityki transferowej i zasad rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • pomocą w trakcie kontroli podatkowej oraz w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika.

Opracowujemy dokumentację cen transferowych zarówno dla pojedynczych transakcji, jak i stałych umów transferowych pomiędzy spółkami powiązanymi.

Nasze usługi są świadczone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb danego klienta, ściśle dostosowane do jego uwarunkowań biznesowych i aktualnej sytuacji rynkowej.

Interpretacje podatkowe

Poziom ryzyka podatkowego planowanych transakcji gospodarczych ma duży wpływ na podjęcie określonych decyzji. W celu minimalizacji ryzyka podatkowego zajmujemy się opracowaniem i przygotowaniem wniosków o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Pełnimy nadzór nad procesem wydawania wniosku o indywidualną interpretację.

Sybilia Pawlikowska-Zawiślak
Dyrektor Biura Kraków / Specjalista ds. Podatkowych i Cen Transferowych

Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 9982495 bytes) in /home/platne/serwer18696/public_html/exco/wp-includes/wp-db.php on line 1978