Pojęcie due diligence oznacza przeprowadzenie badania z należytą starannością i znajduje zastosowanie przede wszystkim w dziedzinach prawnych. Jednakże wraz z nasilaniem się międzynarodowych przepływów kapitałowych, badanie due diligence staje się terminem coraz częściej stosowanym także w sferze ekonomii.

Usługa due diligence jest niezbędnym działaniem poprzedzającym realizację strategicznych transakcji kapitałowych, narzędziem umożliwiającym identyfikację ryzyka związanego z tymi transakcjami.

Przeprowadzanie due diligence traktowane jest jako przejaw rozwagi inwestorów i z reguły poprzedza wycenę wartości przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem kupna-sprzedaży, a także podejmowanie innych decyzji inwestycyjnych,

W ramach due diligence przeprowadzamy kompleksową analizę kondycji finansowej firmy. Jej celem jest szczegółowa ocena aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz wskazanie istniejącego i potencjalnego ryzyka. Narzędzie to wykorzystywane jest w szczególności przy fuzjach, przejęciach i podziałach firm.

Andrzej Korchowiec
Dyrektor Działu Audytu

Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 10278710 bytes) in /home/platne/serwer18696/public_html/exco/wp-includes/wp-db.php on line 1978